Međunarodna partnerstva

posted in: Potpore | 0
Projekt Marijanski zavjet za Domovinu uspostavio je suradnju sa sljedećim međunarodnim partnerima:
  • Svetište Gospe od Suza Bunarić – Subotica
  • Marijanski hodočasnički put – Slovenija
  • Svetište Marijađuda – Mađarska
  • Gospino svetište Monte Grisa – Italija
  • Gospa od Škrpjela – Crna Gora