EU projekti

Bratovština Marijanski zavjet za Domovinu od svog osnutka 2015. provela je 16 lokalnih, nacionalnih i/ili europskih projekata. Jedan od značajnijih događaja bio je predstavljanje rada Bratovštine u Bruxellesu 2017. kada je dobivena dobivena podrška španjolskog zastupnika Francisca Millán Mon-a, voditelja radne skupine španjolskog puta sv. Jakova (koja okuplja više od 100 europarlamentaraca).

U 2018. postigli smo realizaciju predanih projekata od 80%, na što smo iznimno ponosni.

Do danas je provedeno 16 lokalnih, nacionalnih i europskih projekata, a samo u 2019. smo predali 18 nacionalnih i europskih projekata.

EU projekti – konstantna priprema i pisanje

Edukativne radionice i radionice savjetovanja za marketing malih poduzetnika

Oformljen tim za pisanje projekata partnerima