O projektu

Zavjetno hodočašće za Domovinu

Bratovština Marijanski zavjet za Domovinu, koju su osnovali mladi i branitelji, pokrenula je 2015.g. zavjetno hodočašće „Marijanski zavjet za Domovinu“, koje prolazi svim većim marijanskim svetištima, od istoka do juga Hrvatske.

Već nekoliko godina iz raznih smjerova, inspirirana sličnim događanjima iz Europe, navirala je ideja o pokretanju hodočasničkih putova diljem naše Hrvatske. Sva sabrana iskustva saželi smo u jednu ideju, koju vam ovdje predstavljamo. K realizaciji projekta dodatno nas požuruju zbivanja oko hrvatskih branitelja, vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata. Ona su nas ohrabrila da ovaj hodočasnički put nazovemo zavjetnim, za Domovinu.

 

SMISAO HODOČAŠĆA

Hrvatski hodočasnički put utirali bi i vodili mladi u suradnji s veteranima Domovinskog rata. Tako bi na tom putu predaja važnosti i svetosti Domovinskog rata mladima osvješćivala svetost Domovine koju imamo.

Hrvatski narod je oduvijek poznat po svojoj vjernosti Katoličkoj Crkvi i po pobožnosti Djevici Mariji, kojoj podigao brojna svetišta diljem domovine. Potreba za ovakvim djelom osobito se nadovezuje na svojevrsni zavjet sklopljen tijekom Domovinskog rata između branitelja i hrvatskog naroda, i Djevice Marije, dok smo molili krunicu i nosili je oko vrata; i kojoj uvijek dugujemo zahvalnost za izmoljenu i izvojevanu slobodu.

Vjerujemo da bi brojni štovatelji pobožnosti Djevici Mariji ovaj hodočasnički put, i svoja hodočašćenja tim putem, prepoznali kao stalni zavjet hrvatskih vjernika, koji su i tako svoje brojne zavjete oduvijek činili i ispunjavali u pojedinim svetištima. U ovako objedinjenom zavjetnom hodočašću, izricali bi zahvalnost i molili za slobodu, dostojanstvo, vjernost, i napredak našeg naroda.

 

OPIS RUTE

Hodočasnička ruta kretala bi iz Osijeka preko našeg najistočnijeg svetišta sjeverne Hrvatske, Aljmaš, a završavala bi se na Srđu kod Dubrovnika. Cilj je na tom putu spojiti što veći broj važnijih svetišta, preko Zagreba, Rijeke, i Dalmacijom do posljednjeg odredišta uDubrovačkojbiskupiji. Ruta hodočasničkog puta povezala bi najznačajnija svetišta kroz Hrvatsku, s prolaskom i kroz Bosnu i Hercegovinu.

Svaku etapu prelazi druga skupina hodočasnika, i prolazi unaprijed određenu rutu puta.

Predviđamo kako će ovoj glavnoj ruti matici, biti pridruživane i brojne priključne rute koje će se s njom spajati u najbližim svetištima, i nadamo se kako će ona premrežiti cijelu Hrvatsku.

Hodočasnički put, odnosno njegov glavni tok, dug je oko 1700 km, uz još 400 km priključnih ruta.

 

Preduvjeti za izvršenje projekta:

 1. Točna kilometraža i mjesta kroz koja se prolazi te precizne karte.
 2. Na lijevoj strani ceste napraviti pješačko i biciklističko proširenje pješčanog tipa u širini od 60 do 80 cm.
 3. Urediti postojeće poljske i planinarske staze (odrediti točnu kilometražu; nasuti šljunkom).
 4. Obilježiti stupovima (kilometre i mjesta kroz koja se prolazi – na svakih 1.000m jedan stup).
 5. Postavljanje znakova i simbola dužinom cijelog puta (smjernice i oznake).
 6. Razvojni centri (prenoćišta) na svakih 30km koja su na bazi 100% energetske učinkovitosti (kreveti za smještaj 30 osoba, tuš kabine i kuhinja, prenoćišta kraj velikih marijanskih svetišta i bitna mjesta hrvatske povijesti bolje opremiti ponudom i proširiti kapacitete (Osijek, Aljmaš, Vukovar, Slavonski Brod, Pleternica, Voćin, Marija Bistrica, Zagreb – sindikalni dom, Krašić, Trsat, Krasno, Zadar, Knin, Split, Sinj, Međugorje, Rožat).
 7. Traženje koncesije za određene objekte koji su trenutno u vlasništvu državnih institucija (DUDI) ili lokalne samouprave, a zapušteni su zbog neodržavanja i nebrige (Troškovi projektne dokumentacije).
 8. Baza OPG-ova, braniteljskih zadruga i zanata koji bi garantirali opskrbljivanje razvojnih centara eko-proizvodima(u realizaciji crobuy.com – internet mreža).
 9. Redovito godišnje održavanje hodočasničkog puta.
 10. Tiskanje diploma i hodočasničkih putovnica i dr.; izrada službenih glasila udruge za projekt (web stranica, vodiči s povijesnim i kulturnim sadržajem, tiskanje putnih karata, izdavanje monografije itd.).
 11. Kao preduvjet za uspostavljanje međunarodne Europske kulturne rute već su obavljeni razgovori sa svetištima: Jud [Đuđ] u Mađarskoj, svetište na Bunariću posvećeno Majci Božjoj u Subotici (Srbija), Trst – Montegrisso (Italija), Gospa od Škrpjela (Crna Gora), te Marijanski pot u Sloveniji gdje je već uz pomoć sredstava iz fondova EU obilježen put koji obilazi niz Marijanskih svetišta i spaja se s Marijom Bistricom i našom glavnom rutom Marijanskog zavjeta. U sklopu same glavne rute je već međunarodni put koji prolazi dijelom BiH kroz važne Marijanske crkve i Međugorje (Posušje, Široki Brijeg, Mostar, Međugorje).

Bitne odrednice projekta:

 1. Zaštita okoliša
 2. Duhovno-turistički sadržaj (vjerski turizam)
 3. Upoznavanje s kulturnom baštinom RH (vjerski turizam, Europska kulturna ruta)
 4. Regionalni razvoj (vjerski turizam)
 5. Sportsko-rekreativni sadržaj (pješačke i biciklističke staze)
 6. Socijalna uključenost (branitelji, mladi,
 7. Upoznavanje s povijesnom baštinom RH i promicanje temeljnih vrijednosti naše Domovine i Domovinskog rata

 

 1. Zaštita okoliša

Prolaskom kroz značajna mjesta prirodne baštine (nacionalni parkovi, parkovi prirode, značajni krajobrazi i sl.), promiče se njihova vrijednost. Ideja razvoja prenoćišta baziranih na eko proizvodnji doprinosi razvoju ekoloških proizvoda i zdrave prehrane, ali i stvaranju zelenih održivih radnih mjesta (energetski učinkoviti objekti i proizvodnja).

 1. Duhovno-turistički sadržaj

Cijeli projekt predstavlja duhovno-turistički izazov i vrijedno iskustvo za svakog sudionika, a svojim svakodnevnim različitim programima, uz stručno vodstvo, daje posve novu razglednicu hrvatske duhovno-turističke ponude (vjerski turizam).

Osim spomenutog, turistički potencijal naših gradova i sela koji se nalaze na hodočasničkom putu, može se svjetskoj javnosti prikazati kao privlačno odredište preko letaka i monografija s povijesno-kulturnim sadržajem.

 1. Promicanje i očuvanje kulturne baštine RH

Hodočasnički put „Marijanski zavjet za Domovinu“ vodi kroz mjesta gdje se nalaze sakralni objekti zaštićenih spomenika kulture od Osijeka i Aljmaša, sve do Dubrovnika, koji zajedno sa spomenicima kulture pod zaštitom UNESCO-a, stvaraju najljepšu razglednicu cjelokupne kulturne baštine Hrvatske. Svaki od njih bit će obrađen u tiskanom obliku, pomoću kojeg će se hodočasnici upoznati s navedenim značajkama (suradnja s lokalnom zajednicom, biskupijama, turističkim zajednicama itd.). Osim spomenika kulturne baštine, na putu upoznajemo mnoge ljude, koji nas također obogaćuju svojim znanjem i iskustvima, pričama i pjesmama iz tradicija i običaja njihovog kraja, te nas tako bolje upoznaju i s nematerijalnom baštinom naše domovine.

 1. Regionalni razvoj

Zamišljeni razvojni centri (prenoćišta) trebaju biti smješteni na ključnim lokacijama kojima prolazi mnoštvo ljudi, kako bi se omogućio rad tijekom cijele godine. Cilj je nakon izrade objekata, dati ih na koncesiju malim obiteljskim gospodarstvima pod strogim uvjetima. Na zakonskoj osnovi svi OPG-ovi moraju biti umreženi te se na ugovornoj osnovi opskrbljivati proizvodima iz zavičajnog dijela domovine u kojem se konkretni OPG nalazi. Na taj način bi se razvio pozitivan duh koji bi bio pokretač opstanka manjih OPG-ova, što bi se uokvirilo kao najkvalitetnija hrvatska ponuda.

Svaki od spomenutih objekata imao bi minimalno dvadeset ugovornih obveza, te bi njegov opstanak počivao na povoljnoj gastro-turističkoj ponudi. Osim svoje osnovne uloge, objekti bi služili promidžbi malog i srednjeg poduzetništva tog kraja, dajući prvenstvo tradicionalnim zanimanjima, zanatima i obrtima tog kraja.

Ako uzmemo u obzir činjenicu da bi se predviđeni razvojni centri (prenoćišta) gradili na udaljenosti od 20-30 km, na duljini puta od 1700 km, možemo zaključiti da bismo s više od 100 objekata podigli na noge zavičajne OPG-ove, koji bi jamčili daljnji razvoj i trgovinu izvornih hrvatskih proizvoda.

Paralelno s ovim projektom radimo i na projektu zajedničkog marketinga i promocije za sve OPG-ove, braniteljske zadruge i zanate (crobuy.com – internet mreža), te im na taj način želimo osigurati lakše plasiranje proizvoda i međusobno povezivanje i informiranje o svim mogućnostima današnjeg tržišta.

 1. Sportsko-rekreativni sadržaj

Ruta kojom prolazi hodočašće zamišljena je kao put koji se može prelaziti pješice ili biciklom. Ova ruta postat će najduža biciklistička staza u Republici Hrvatskoj u dužini od 1700 km. Takav sportsko-rekreacijski turizam može se promovirati kao jedna od većih biciklističkih tura u Europi. Bitan dio je i promicanje zdravog načina života, isticanje važnosti kretanja za održanje zdravog duha u zdravom tijelu kroz promicanje i provođenje dnevnih ili višednevnih pješačenja.

 1. Socijalna uključenost

Projekt potiče rad sa zanemarenim skupinama poput branitelja, nezaposlenih, osobito mladih, te im pruža nadu i novi smisao i donosi život u ruralne, zapostavljene sredine.Na taj način ovim socijalno isključenim skupinama pruža se novi način resocijalizacije, kroz uključivanje u održavanje raznih programa, koji su dio cijelog projekta.

Projekt pozitivno utječe na psiho-socijalni život branitelja. Braniteljima se tako pruža psiho–socijalna podrška, u timu mladih ljudi su i psiholozi koji im mogu pomoći oko specifičnih problema koji ih muče, ako već ne pomogne sama činjenica da ih netko želi čuti i cijeni što oni misle i sve što su učinili, a i dalje mogu učiniti za cjelokupno društvo.

Branitelji obilaskom domovine dobivaju novi cilj i smisao, te se uključuju u društvo na novi način, pokazuje im se da se cijeni njihova žrtva i sav napor koji su uložili u stvaranje naše države. Svoje veliko i vrijedno iskustvo stečeno tijekom rata prenose mladim generacijama, na kojima ostaje izgradnja budućnosti naše domovine. Njihovo iskustvo je dragocjeno jer nas podsjeća da trebamo cijeniti vlastitu slobodu i državu, koja je teškom mukom stečena. Osim toga, iskustvo koje su stekli organizacijom ljudi u borbenim jedinicama, mogu pomoći mladim ljudima shvatiti na koji način najbolje organizirati tim ljudi, prilikom rada na određenim projektima, kako bi bili efikasniji, osobito u novim okolnostima i kriznim situacijama civilnog društva.

 1. Upoznavanje s povijesnom baštinom RH i promicanje temeljnih vrijednosti naše Domovine i Domovinskog rata

Sama ideja rodila se pri obilasku hrvatskih stratišta iz obrambenog Domovinskog rata zajedno s mladim ljudima. Obilasci su imali u vidu obrazovno-duhovnu notu, pri čemu su branitelji govorili o povijesti obrane Domovine, svjedočili o svojim životnim putovima – usponima i padovima. Kroz predavanja se prenosi znanje o značajnim mjestima hrvatske povijesti, obilaze se spomenici suborcima i na taj način im se iskazuje poštovanje.

Zbližavanje s mladima ima za cilj premostiti i nadići međugeneracijska nerazumijevanja i krivog razumijevanja pojedinačne razine odnosa te kulturno-političke svakodnevnice.