Hodočasnička putovnica

Hodočasnička putovnica Marijanskog zavjeta je dokument u kojem hodočasnici bilježe dnevne rute koje su prošli. Sadrži osnovne podatke o hodočasniku i ima prostor za pečate kojima se evidentiraju dnevne rute koje je hodočasnik prošao. Pečati se mogu dobiti kod voditelja pojedine dnevne rute ili u župnom uredu na početku i na kraju dana (početna i završna točka dnevne rute).

Ispunjena hodočasnička putovnica je dokument na osnovu kojeg se hodočasniku izdaje svečana potvrda, kao uspomena na prijeđeno hodočašće.

Hodočasničke putovnice će se moći nabaviti u sjedištu Bratovštine Marijanski zavjet ili u pratećem kombi vozilu hodočašća.