Upute za hodočasnike

_priprema

POLAZAK
– predviđeno vrijeme polaska je 7:00 sati ispred crkve koja je polazište tog dana
– na mjesto polaska hodnje potrebno je doći sat vremena prije polaska;
– prije početka hodnje potrebno se upisati u listu hodočasnika;
– voditelju hodnje potrebno je prijaviti zdravstveno stanje (kronične bolesti i/ili druge smetnje koje bi mogle utjecati na nesmetan hod);
– polaznik hodnje treba preuzeti hodočasničku putovnicu;
– voditelj hodnje upoznati će hodočasnike o dionici koju će hodati.

SIGURNOST
– hodočasnik je dužan pridržavati se uputa voditelja hodnje o sigurnosti kretanja pješačke kolone na prometnicama;
– hodočasnici se trebaju kretati u koloni jedan iza drugoga uz rub kolnika;
– hodočasnici trebaju voditi brigu o osobnoj, kao i sigurnosti drugih hodočasnika;
– hodočasnici ne smiju činiti nikakve radnje kojima bi se mogla ugroziti bilo čija sigurnost;

HIGIJENA
– potrebno je voditi brigu o osobnoj higijeni, zbog osobnog i zdravlja drugih hodočasnika;
– prostor polaska, odmora, zadržavanja i prenoćišta prilikom napuštanja treba ostaviti urednim i čistim;

MIR I SABRANOST
-hodočasnici su dužni cijelim putem hodočašća i u vrijeme noćnog odmora (spavanja) poštivati mir i sabranost drugih hodočasnika;

PREPORUKA
– uvijek sa sobom imati dovoljnu količinu vode i hrane;
– koristiti primjerenu i višeslojnu odjeću, kao i obuću (po mogućnosti korištenu) s većim potplatom (đonom)
– ponijeti kišobran ili kabanicu, rezervnu odjeću i pamučne čarape u slučaju kiše
– nositi bokserice
– ponijeti: andol i gel za bolove, vreću za spavanje, šešir, ručnu svjetiljku, džepni nožić i sl.