Upute za hodočasnike

_priprema

POLAZAK
- predviđeno vrijeme polaska je 7:00 sati ispred crkve koja je polazište tog dana
- na mjesto polaska hodnje potrebno je doći sat vremena prije polaska;
- prije početka hodnje potrebno se upisati u listu hodočasnika;
- voditelju hodnje potrebno je prijaviti zdravstveno stanje (kronične bolesti i/ili druge smetnje koje bi mogle utjecati na nesmetan hod);
- polaznik hodnje treba preuzeti hodočasničku putovnicu;
- voditelj hodnje upoznati će hodočasnike o dionici koju će hodati.

SIGURNOST
- hodočasnik je dužan pridržavati se uputa voditelja hodnje o sigurnosti kretanja pješačke kolone na prometnicama;
- hodočasnici se trebaju kretati u koloni jedan iza drugoga uz rub kolnika;
- hodočasnici trebaju voditi brigu o osobnoj, kao i sigurnosti drugih hodočasnika;
- hodočasnici ne smiju činiti nikakve radnje kojima bi se mogla ugroziti bilo čija sigurnost;

HIGIJENA
- potrebno je voditi brigu o osobnoj higijeni, zbog osobnog i zdravlja drugih hodočasnika;
- prostor polaska, odmora, zadržavanja i prenoćišta prilikom napuštanja treba ostaviti urednim i čistim;

MIR I SABRANOST
-hodočasnici su dužni cijelim putem hodočašća i u vrijeme noćnog odmora (spavanja) poštivati mir i sabranost drugih hodočasnika;

PREPORUKA
- uvijek sa sobom imati dovoljnu količinu vode i hrane;
- koristiti primjerenu i višeslojnu odjeću, kao i obuću (po mogućnosti korištenu) s većim potplatom (đonom)
- ponijeti kišobran ili kabanicu, rezervnu odjeću i pamučne čarape u slučaju kiše
- nositi bokserice
- ponijeti: andol i gel za bolove, vreću za spavanje, šešir, ručnu svjetiljku, džepni nožić i sl.