Udbina – Sveti Rok

Datum: 24.07.2021.

Dnevna ruta: Udbina-Sveti Rok

Duljina: 26.4 km

Sveti Rok – Tulove Grede

Datum: 25.07.2021.

Dnevna ruta: Sveti Rok-Tulove Grede

Duljina: 23 km

Tulove Grede – Maslenica

Datum: 26.07.2021.

Dnevna ruta: Tulove Grede-Maslenica

Duljina: 14 km

Maslenica – Poličnik

Datum: 27.07.2021.

Dnevna ruta: Maslenica-Poličnik

Duljina: 16.6 km

Poličnik – Nin

Datum: 28.07.2021.

Dnevna ruta: Poličnik-Nin

Duljina: 21,4 km

Nin – Zadar

Datum: 29.07.2021.

Dnevna ruta: Nin-Zadar

Duljina: 16,8 km

Zadar – Škabrnja

Datum: 30.07.2021.

Dnevna ruta: Zadar-Škabrnja

Duljina: 22 km