Udbina – Sveti Rok

Datum: 21.07.2024.

Dnevna ruta: Udbina-Sveti Rok

Duljina: 28 km

Sveti Rok – Tulove Grede

Datum: 22.07.2024.

Dnevna ruta: Sveti Rok-Tulove Grede

Duljina: 23 km

Tulove Grede – Maslenica

Datum: 23.07.2024.

Dnevna ruta: Tulove Grede-Maslenica

Duljina: 16 km

Maslenica – Poličnik

Datum: 24.07.2024.

Dnevna ruta: Maslenica-Poličnik

Duljina: 17.1 km

Poličnik – Nin

Datum: 25.07.2024.

Dnevna ruta: Poličnik-Nin

Duljina: 20.8 km

Nin – Zadar

Datum: 26.07.2024.

Dnevna ruta: Nin-Zadar

Duljina: 15.3 km

Zadar – Škabrnja

Datum: 27.07.2024.

Dnevna ruta: Zadar-Škabrnja

Duljina: 24.9 km