Programski plan udruge MZD za g. 2019

 • Razvojni centar

Naziv projekta: Razvojni centar Marijanski zavjet za Domovinu (Cjelogodišnji program za socioekonomsko osnaživanje braniteljske populacije u razvojnom centru MZD – a)

Mjesto provedbe: Razvojni centar MZD, Tomašićeva 10, Zagreb

Vrijeme pripreme: kontinuirano tijekom provedbe projekta

Vrijeme provedbe: ožujak 2019 – ožujak 2020 (prema natječaju), na neodređeno u nastavku projekta

Vrijeme evaluacije: po fazama projekta.

Osoba/e odgovorne za provedbu predsjednik Udruge Anđelko Đerek i voditelj projekta, duhovnik Udruge, te predstavnici partnerskih Udruga

Partneri na projektu: Zajednica udruga i članova HVIDR-a Grada Zagreba, Udruga 100%-tnih HRVI I. skupine, Savez udruga za domovinu.

Zaposlenici: stručni suradnici, administratori, studenti obzirom na aktivnost u kojoj sudjeluju

Volonteri će sudjelovati na projektu kao moderatori, stručni suradnici koji će doprinijeti svojim umjetničkim i stručnim radom. Članovi Udruge, koordinatori programa, moderatori programa oko 160 volontera

Ciljevi projekta:

Članove i prijatelje udruge potaknuti na duhovnu, kulturnu i socijalnu aktivnost kako bi obogatili svoj život i život svoje okoline. Poslovnim savjetovanjem poboljšati uvjete života i biti primjerom dobre prakse u okolini u kojoj se nalaze. Doprinijeti psihosocijalnom i ekonomskom osnaživanju i podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Specifični ciljevi projekta:

 • provođenje programa koji psihološki i socijalno osnažuju hrvatske branitelje, hrvatske branitelje s invaliditetom, HRVI, stradalnike i članove obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i podižu im kvalitetu življenja
 • podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kroz radne aktivnosti i terapije, zapošljavanje, rekreativno-stvaralačke aktivnosti, edukativne radionice, povećanje razine osviještenosti šire javnosti o problemima socijalne isključenosti dijela braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata
 • ekonomska integracija, reintegracija u društvo i smanjivanje rizika od socijalne isključenosti
 • pozitivno utjecanje na percepciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji o skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, te promicanje njihovih interesa, kao i na percepciju društvene zajednice o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Zadaci:

   • Koordinacija aktivnosti
   • Koordinacija suradnika, volontera i svih aktivnih dionika projekta
   • Osmišljavanje i usklađivanje programa po aktivnostima
   • Priprema prostora za održavanje određenih programa
   • Administrativna podrška projektu i priprema dokumentacije
   • Praćenje i analiza provedbe projekta
   • Održavanje i ažuriranje web stranice
   • Nabava potrebnih materijala za održavanje pojedinih programa i radionica
   • Marketing
   • Ugovaranje sastanaka i komunikacija sa polaznicima radionica
   • Programi koji će se provoditi: Duhovne programi za branitelje, Krunica za Domovinu na, Kamenitim vratima, Likovna kolonija, Poduzetnički inkubator za branitelje, Edukacije o poduzetništvu, Call centar za psihosocijalnu podršku, Poslovni seminari, Tematski susreti prijatelja, Poslovno savjetovanje

Način promocije projekta:

Elektronskom poštom, društvenim stranicama Udruge, pozivom nacionalnim medijima, mediji iz područja braniteljske populacije, oglašavanje na mrežnim stranicama partnera usmenom predajom

Vidljivost rada:

Kroz pripremu i provedbu projekta uključuje se hrvatske branitelje i stradalnike iz Domovinskog rata, te se izravno radi s korisnicima i potiče ih se na proaktivno djelovanje u borbi protiv socijalne isključenosti i siromaštva. Trajniji učinak na ciljanu skupinu ostvariti će se uspostavom razvojnog centra kao izvaninstitucionalnog programa koji za misiju ima kontinuirano praćenje razvoja pojedinaca i ublažavnje materijalnih/socijalnih prilika, te poboljšanje socijalnog statusa hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

Način evaluacije:

 • Prikupljanje i obrada podataka s terena
 • Evaluacija problema, broja sudionika, volontera, dojmova
 • Izrada izvješća na temelju obrađenih evaluacija
 • Izrada financijskog izvješća
 • Objava izvješća na web portalu www.marijanskizavjet.hr

 

1.2.  Hodočašće 2019.

Mjesto provedbe: Razvojni centar MZD, Tomašićeva 10, Zagreb, Sjedište Udruge, Palmotićeva 31, Zagreb

Vrijeme pripreme: ožujak 2019. – listopad 2019.

Vrijeme provedbe: lipanj 2019.  – listopad 2019.

Vrijeme evaluacije: listopad, studeni, prosinac 2019.

Osoba/e odgovorne za provedbu: Veliko vijeće Udruge,  voditelj projekta: Anđelko Đerek, koordinator: Marina Garić, duhovnik: p.Ivan Matić, koordinatori ruta koje će imenovati Veliko vijeće, te volonteri koji će sudjelovati kao voditelji ruta, logistika i koordinacija, a svećenici kao duhovni asistenti na hodočašću

Ciljevi projekta:

Molitvom i zavjetom Majci Božjoj za Domovinu, stvarati vezu ljudi kroz zajedničku  duhovnost, od istoka do juga zemlje.

Specifični ciljevi projekta za 2019:

 • Psihosocijalno osnaživanje hrvatskog naroda, osobito braniteljske populacije i mladih koji provode hodočašće
 • Povećanje razine osviještenosti šire javnosti o potrebi molitve za Domovinu
 • Provođenje edukacija i prijenos znanja na mlade o vrijednostima Domovinskog rata  Pozitivno utjecati na percepciju vlastitog dostojanstva branitelja i stradalnika Domovinskog rata
 • Mladima prenositi istinu o Domovinskom ratu i njegovim vrijednostima
 • Upoznavanje s kulturnom i povijesnom baštinom RH i promicanje temeljnih vrijednosti naše Domovine.

Zadaci: Aktivnosti projekta:

 • Priprema (Izrada promotivnih materijala, dogovaranje smještaja, kontaktiranje svih relevantnih aktera)
 • Provedba (Koordinacija na terenu, vođenje različitih programa tijekom puta)
 • Evaluacija (Prikupljanje i obrada podataka s terena)
 • Koordinacija aktivnosti
 • Koordinacija suradnika, volontera i svih aktivnih dionika projekta
 • Priprema prostora za prijem hodočasnika
 • Administrativna podrška projektu i priprema dokumentacije
 • Praćenje i analiza provedbe projekta
 • Održavanje i ažuriranje web stranice
 • Marketing projekta
 • Ugovaranje sastanaka i komunikacija sa domaćinima na ruti
 • Priprema vozila i okrijepe za pratnju hodočasnika
 • foto i video praćenje hodočasnika, intervjuiranje za potrebe objavljivanja na našim stranicama

Način promocije projekta:

 • Najava hodočašća kroz prikazivanje dokumentarnog filma Marijanski zavjet za Domovinu kao uvod u hodočašće u gradovima kojima prolazi ruta
 • Objavljivanje u medijima
 • Administracija web portala i stranica društvenih mreža Udruge – (redovno ažuriranje podataka)

Vidljivost rada:

Vidljivost rada moći će se vidjeti u poboljšanoj koordinaciji projekta i većem broju hodočasnika

Način evaluacije:

Evaluacije će se provoditi pismeno i usmeno među hodočasnicima, te sa domaćinima župa u kojima će isti biti primljeni.

 

 • Krunica

Naziv projekta: Krunica za Domovinu

Mjesto provedbe: (Kamenita Vrata) Zagreb, Zaprešić, Rijeka, Sinj, Zadar, Split, Šibenik, Dubrovnik i Pula.

Vrijeme pripreme: po potrebi

Vrijeme provedbe: svaki četvrtak u 20 sati tokom cijele godine

Vrijeme evaluacije: godišnji osvrt rada Udruge Velikog Vijeća

Način evaluacije:

 • Zbroj prosjeka prisutnih na molitvi
 • Duhovni utjecaj na polaznike
 • Prosjek novopridošlih kroz godinu
 • Pitanje kako su saznali za molitvu

Osoba/e odgovorne za provedbu: voditelj: Marina Garić, duhovnik: p. Ivan Matić, koordinatori po gradovima

Partneri na projektu: svećenici simpatizeri i članovi Udruge

Volonteri: animatori molitve, svirači i pjevači (članovi i simpatizeri Udruge)

Zaposleni: nije potrebno

Ciljevi projekta:

 • Ujediniti članove i simpatizere Udruge u molitvi, te potaknuti javnost na molitvu za Domovinu
 • Postići da se moli krunica za Domovinu u svim gradovima RH u isto vrijeme

Specifični ciljevi:

 • Potaknuti članove udruge na molitvu
 • Imati molitvenu podršku za kompletan rad Udruge

Zadaci:

 • podsjetiti članove na dolazak elektroničkom poštom i objavom događaja na društvenim stranicama Udruge
 • priprema razglasa i obilježja Udruge
 • kontaktiranje svećenika
 • odabir predmolitelja
 • odabir svirača

Način promocije projekta:

Elektronskom poštom, društvenim stranicama Udruge

Vidljivost rada:

Dolazak na molitvu

Način evaluacije:

Veliko vijeće radi procjenu na temelju svoje redovite prisutnosti na molitvi zajedno sa duhovnikom Udruge

 

 • Obilježavanje hodočasničke rute dionice Lika 2019

Mjesto provedbe: priprema: Razvojni centar MZD, Tomašićeva 10, Zagreb; provedba: Ličko – senjska županija

Vrijeme pripreme: ožujak 2019. – listopad 2019.

Vrijeme provedbe: travanj 2019. – travanj 2020.

Vrijeme evaluacije: po završetku projekta

Način evaluacije:

 • Prikupljanje i obrada podataka s terena
 • Evaluacija problema, broja sudionika, volontera, prijedloga
 • Izrada izvješća na temelju obrađenih evaluacija

Osoba/e odgovorne za provedbu: voditelj: Anđelko Đerek, koordinatori dionice koje će izabrati Veliko Vijeće, članovi Udruge s područja koje se označuje, osoba određena od županije/općine

Volonteri (10-ak osoba): osobe koje poznaju dionicu rute, lokalni stanovnici, članovi i volonteri udruge

Ciljevi projekta:

Obilježavanje hodočasničke rute diljem Hrvatske za hodočasnike, te posljedično povećanje vidljivosti rada MZZD-a, i upoznavanje šire javnosti sa istim.

Specifični ciljevi:

 • Upoznavanje lokalne vlasti sa projektom i učvršćivanje suradnje na lokalnoj razini
 • Označavanje staze – područje Like

Drveni znakovi – označavanje kroz posebno zaštićena područja poput parkova prirode, nacionalnih parkova i sl. oblika zaštićenih područja – dobivenih donacijom

Limeni znakovi – kroz naselja i na primjerenim mjestima uz cestu – dobivenih donacijom

Info paneli – mogućnost korištenja postojećih panela – dobivenih donacijom

Zadaci: Aktivnosti projekta se odvijaju u dvije faze:

 1. Predradnje
 • Održavanje i raspodjela znakova
 • Ugovaranje lokacija postavljanja znakova
 • Postavljanje znakova i obilježavanje hodočasničkog puta u dogovoru sa lokalnom vlasti
 • Analiza troškova ekipa za obilježavanje po danu
 • Formiranje ekipa na terenu (lokalno dvije ili tri osobe)
 • Ekipe zadužene za razgovore sa župama, pastoralima mladih, braniteljima, lokalnim zajednicama, molitvenim zajednicama, donacijama na terenu (od mehanizacije do financijske donacije)
 1. Dogovor s gradovima o postavljanju info panela (dizajn i izgled)
 • Dogovor oko informacija koje bi bile na info panelima – podaci o                      znamenitostima (bitna mjesta hrvatske povijesti i Domovinskog rata, kulturna dobra, Marijanska svetišta i povezanost branitelja i mladih)
 • Dizajn i izgled
 • Izrada info panela
 • Postavljanje info panela

Način promocije projekta:

 • Objavljivanje postavljenih znakova u lokalnim medijima
 • Administracija web portala te stranica društvenih mreža Udruge

Vidljivost rada:

Vidljivost rada – označena staza na području Ličko senjske županije, lokalna vlast je upoznata s projektom i učvršćena je suradnja na lokalnoj razini, postavljeni su drveni i limeni znakovi, te info paneli.

Način evaluacije:

Evaluacija će se provesti prema zahtjevima natječaja

 

 • „Kako mogu pomoći?“

Mjesto provedbe: Razvojni centar MZD, Zagreb

Vrijeme provedbe: pretpostavljeno vrijeme 9.2018.- 8.2020. – zbog odgađanja rezultata predviđeno vrijeme je 9.2019. – 9. 2021.

Vrijeme evaluacije: po završetku faze provedbe vršit će se evaluacija, a konačna evaluacija po završetku ukupnog projekta

Način evaluacije:

 • Prikupljanje i obrada podataka s terena
 • Evaluacija problema, broja sudionika, volontera, prijedloga
 • Izrada izvješća na temelju obrađenih evaluacija
 • Poseban oblik evaluacije vršit će se sa inkluzivnim volonterima od strane stručnih osoba koje sudjeluju na projektu (psiholozi će evaluirati osobe sa Down sindromom kako bi analizirali koliko je sudjelovanje na projektu koristilo sudionicima)

 

Osoba/e odgovorne za provedbu: biti će odabrane prema mogućnostima, a bira ih Veliko Vijeće i osobe određene od partnera

Partneri na projektu: Udruga za sindrom Down-Zagreb; Zajednica Udruga HVIDR-a Grada Zagreba

Volonteri: postoji više kategorija volontera:

 1. osobe sa Down sindromom,
 2. članovi partnerskih organizacija, članovi naše Udruge – kao supervizori
 3. vanjski stručni suradnici – za vođenje radionica i edukacija te za evaluiranje projekta i projektnih faza

Zaposleni: na projektu će biti zaposlena osoba kao voditelj projekta i osobe predpostavljene natječajem kao stručni suradnici

Ciljevi projekta:

osposobljavanje za rad i integracija u društvo odraslih osoba s Down-ovim sindromom 18+ i 100% invalida Domovinskog rata

Specifični ciljevi:

 • Povećati socijalnu uključenost u društvo odraslih osoba s invaliditetom, unaprijeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga u Gradu Zagrebu kroz osnivanje Razvojnog centra za osobe s invaliditetom
 • Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga edukacija, radionica i druženja u Zagrebu
 • Ojačati kapacitete stručnjaka koji rade s odraslim osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji, kroz treninge i edukacije koje će se odvijati u Zagrebu

 

Zadaci: Aktivnosti projekta se odvijaju u fazama:

Obzirom na kompleksnost projekta, ovdje ćemo navesti samo pojedine segmente

KONKRETNE MJERE KOJE ĆE SE PRIMJENITI TIJEKOM PROVEDBE:

Slijed aktivnosti uvodi korisnike od međusobnog upoznavanja i upoznavanja sa prostorom do operativne razine i samostalnog snalaženja i komuniciranja sa gostima.

Aktivnosti možemo svesti u tri grupe obzirom na specifične ciljeve uključenja osoba s invaliditetom, njihovih obitelji te

stručnjaka koji se bave marginalnim skupinama.

Druženja i socijalizacija kroz cijelu prvu godinu, Edukacije, radionice simulacijskog centra

Način promocije projekta:

Tiskani mediji, javnost, lokalno stanovništvo, korisnici Centra, OSI u riziku od socijalne (radne) isključenosti, elektronički mediji, seminari, konferencije, radionice, promotivni materijali, znakovlje / plakat postavljen na lokaciji projekta

Vidljivost rada:

Vidljivost rada moći će se mjeriti evaluacijama koje se provode po fazama projekta od strane stručnjaka, brošurama koje će biti izdane kako bi se osvijestila javnost, te drugim načinima koji proizlaze iz uspješnosti izvedbe samog projekta

 

 • Međunarodna suradnja na hodočasničkim trasama

Naziv projekta: Međunarodna suradnja i promocija vrijednosti Domovinskog rata susjednim državama

Mjesto provedbe: Republika Hrvatska, te susjedne zemlje: Italija, BiH, Slovenija, Austrija, Mađarska, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Vojvodina

Vrijeme pripreme: neke međunarodne suradnje su već započele, a ostale se odvijaju po fazama u sklopu priprema glavne rute

Vrijeme provedbe: travanj 2018. – ožujak 2020.

Vrijeme evaluacije: po fazama projekta i specifično za rujan, listopad, studeni 2019.

Osoba/e odgovorne za provedbu: predsjednik Udruge Anđelko Đerek i osobe dodjeljene od strane partnera, te osobe iz organizacija partnerskih zemalja

Partneri na projektu: Zajednica udruga i članova HVIDR-a Grada Zagreba, Udruga Magis i Savez udruga za domovinu

Volonteri: članovi udruge, koordinatori trasa uključenih u projekt

Zaposleni: 1 administrator projekta

Ciljevi projekta:

 • doprinijeti očuvanju vrijednosti Domovinskog rata i promjena negativne percepcije šire javnosti o Domovinskom ratu

 

Specifični ciljevi:

 • Međunarodna suradnja kroz promociju buduće Europske kulturne rute i edukacije kroz razmjenu iskustava kroz priču o vrijednostima Domovinskog rata sa Slovenijom, Mađarskom, Italijom, Srbijom (Vojvodinom), Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom.
 • Poticanje poboljšanja kvalitete jačanja transnacionalne suradnje između zemalja priključne rute buduće Europske kulturne rute na polju psihološkog osnaživanja braniteljske populacije.
 • Provođenje edukacije i prijenos znanja na djecu i mlade o vrijednostima Domovinskog rata kroz predavanja i priče branitelja i pritom ostvarivanje pozitivnog utjecaja na percepciju vlastitog dostojanstva branitelja i stradalnika Domovinskog rata
 • Projektom se želi aktivno uključiti sve zemlje priključnih ruta (Slovenija, Mađarska, Italija, Srbija (Vojvodina), Bosna i Hercegovina i Crna Gora) sa svojim marijanskim svetištima
  • Ostvarivanje ideje o Europskoj kulturnoj ruti za koju je preduvjet ostvarivanje međunarodne suradnje sa najmanje 4 zemlje.
  • Navedenim će se promijeniti kriva slika o Domovinskom ratu, gdje branitelji i mladi međusobno surađuju u cilju smanjenja pesimističnog stava te podizanje svijesti o životnim mogućnostima i saznanju o doprinosu nemjerljive žrtve o širenju istine o Domovinskom ratu, baš kao i domoljublje i istinoljublje koje nam je omogućilo zemlju u kojoj živimo – Republiku Hrvatsku.

 

Zadaci/Aktivnosti:

 • Organizacija  priprema projekta – ured, zaposleni na projektu, članovi, volonteri
 • Koordinacija na terenu – studijska vikend putovanja u zemlje priključnih ruta
 • Vođenje programa tijekom studijskih putovanja
 • Organizacija međunarodne Duhovne obnove
 • Organizacija radionica za mlade

Način promocije projekta:

Elektronskom poštom, društvenim stranicama Udruge, pozivima nacionalnim medijima, lokalni mediji iz područja trasa, oglašavanje na mrežnim stranicama partnera

Vidljivost rada:

Povezivanjem hrvatskih branitelja sa zajednicom susjednih zemalja priključne rute buduće Europske kulturne rute, koji bi razmjenom iskustava i priča iz rata, pronašli svoje vlastito mjesto u društvu i potvrdili svoju ulogu u izgradnji današnje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Takvi dugoročni rezultati doprinijeli bi podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja.

Način evaluacije:

 • Prikupljanje i obrada podataka s terena
 • Evaluacija problema, broja sudionika, volontera, dojmova
 • Izrada izvješća na temelju obrađenih evaluacija
 • Izrada financijskog izvješća
 • Objava izvješća na web portalu www.marijanskizavjet.hr

 

 • Hrvati izvan Domovine

Naziv projekta: Suradnja sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske na projektu “CroBuy”

Mjesto provedbe: Razvojni centar MZD, Tomašićeva 10, Zagreb

Vrijeme provedbe: ožujak 2019.– lipanj 2019. (prema natječaju)

Vrijeme evaluacije: po fazama projekta

Osoba/e odgovorne za provedbu: predsjednik Udruge Anđelko Đerek i voditelj projekta Partneri na projektu: samostalno

Volonteri: članovi Udruge, voditelj programa, prezentatori programa (oko 5 osoba)

Zaposleni: marketing stručnjak (član Udruge) jednokratno na ugovor o djelu

Ciljevi projekta:

Gospodarsko povezivanje i jačanje suradnje s Hrvatima izvan domovine te očuvanje hrvatskog identiteta, kulture i tradicije.

Specifični ciljevi:

 • provođenje programa koji psihološki i socijalno osnažuju hrvatske branitelje, hrvatske branitelje s invaliditetom, HRVI, stradalnike i članove obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i podižu im kvalitetu življenja
 • podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kroz radne aktivnosti i terapije, zapošljavanje, rekreativno-stvaralačke aktivnosti, edukativne radionice, povećanje razine osviještenosti šire javnosti o problemima socijalne isključenosti dijela braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata
 • ekonomska integracija, reintegracija u društvo i smanjivanje rizika od socijalne isključenosti
 • pozitivno utjecanje na percepciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji o skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, te promicanje njihovih interesa, kao i na percepciju društvene zajednice o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

 

Zadaci/Aktivnosti:

Priprema prezentacija

Edukacija i breefing prezentatora

Audio i video praćenje prezentacija

Kontaktiranje skupina koje se posjećuje

Pripreme za put – priprema brošura i poklona

Priprema simulacije aukcije

Informiranje o skupinama koje se posjećuje i njihove specifičnosti

Način promocije projekta:

Elektronskom poštom, društvenim stranicama Udruge, pozivom nacionalnim medijima, mediji iz područja braniteljske populacije, oglašavanje na mrežnim stranicama partnera

Vidljivost rada/mjerljivi rezultati:

Posjećene zajednice Hrvata u Italiji, posjećene zajednice Hrvata u Mađarskoj, posjećeni Hrvati u BiH, podijeljeno 100 knjiga “Hrvatski proizvod u hrvatskom

domu”, podijeljeno 100 brošura o “CroBuy” projektu, ostvarena suradnja s KUD-ovima na području proizvodnje narodnih nošnji, motivacija iseljenicima kroz

prezentaciju za učenje tradicije i povijesti djedovine i edukacija o kvaliteti i stvarnoj vrijednosti hrvatskog proizvoda.

Način evaluacije:

 • Prikupljanje i obrada podataka s terena
 • Evaluacija problema, broja sudionika, volontera, dojmova
 • Izrada izvješća na temelju obrađenih evaluacija
 • Izrada financijskog izvješća
 • Objava izvješća na web portalu www.marijanskizavjet.hrž
 • Ovim projektom proširit ćemo bazu korisnika platforme “CroBuy” te ćemo aplikacijom na nove projekte i financiranjem iz budućih natječaja i donatorskih akcija nastaviti daljnju suradnju sa zajednicama Hrvata izvan Domovine.

 

 • MZD d.o.o.

MZD je dioničko društvo koje je osnovala udruga Bratovština Marijanski zavjet za Domovinu koja je i jedini vlasnik. D.o.o. je osnovan isključivo zbog mogućnosti poslovanja koje udruge po zakonu nisu u mogućnosti. Platforma Crobuy čija je primarna ideja pomoći malim gospodarstvima, OPG-ima i braniteljskim zadrugama te ne može poslovati pod Udrugom, nego mora biti zasebni pravni objekt, a najadekvatniji je d.o.o.. Također, jedan od ciljeva udruge bio je samoodrživost koja je postignuta pisanjem EU projekta. Osim za vlastite potrebe, platforma Crobuy želi pružiti svojim partnerima mogućnost natjecanja na Eu fondovima, a uslugu pisanja vršio bi naš tim. U nastavku su opisane djelatnosti MZD-a u projektnom obliku.

6.1. Razvoj pisanja projekata (EU fondovi, ministarstva, grad, javna poduzeća preko dopisa i javnih natječaja)

Naziv projekta: Tim za pisanje EU projekata MZD-a

Mjesto provedbe: Razvojni centar MZD, Tomašićeva 10, Zagreb

Vrijeme pripreme: stalno

Vrijeme provedbe: stalno

Vrijeme evaluacije: po projektu

Osoba/e odgovorne za provedbu: predsjednik Udruge Anđelko Đerek i voditelj tima Aleksandra Preložiček

Partneri na projektu: ovisno o projektu

Volonteri: članovi Udruge, članovi partnerskih organizacija

Zaposleni: voditelj tima, 1 član tima, 2 osobe na stručno osposobljavanje, planirano povećanje tima na još 2 zaposlena i još 2 osobe na stručno osposobljavanje

Ciljevi projekta:

Održati postignutu samoodrživost Udruge i njenih programa i projekata

Osnaživati tim da u narednim fazama može preuzeti pisanje projekata za naše partnere na Crobuy platformi i šire

Specifični ciljevi:

 • Postati vodeći tim za pisanje projekata financiranih iz EU fondova
 • Proširivati tim snažnim mladim članovima na godišnjoj razini
 • Povećati broj napisanih natječaja
 • Održati i povećati postotak dobivanja sredstava iz napisanih natječaja
 • Proširiti spektar pisanja natječaja na sve fondove
 • Pisanjem natječaja biti vodeći tim u povlačenju sredstava iz Eu fondova za duhovni turizam
 • Indirektno utjecati na državnu upravu koja raspolaže sredstvima iz EU fondova da ubrza procese raspodjele sredstava

 

Zadaci/Aktivnosti:

 • Praćenje i pravovremeno prijavljivanje na raspisane natječaje
 • Osnaživanje tima novim članovima
 • Redovni odlasci na edukacije
 • Interne edukacije novih članova
 • Usavršavanje i profesionalizacija tima
 • formacija i educiranje za specifične faze projekta
 • usavršavanje pojedinaca tima za suradnju sa partnerima

Način promocije projekta:

Elektronskom poštom, društvenim stranicama Udruge, usmenom predajom

Vidljivost rada/mjerljivi rezultati:

Svaki dobiveni projekt, dosadašnja statistika navodi 80% dobivenih natječaja

Način evaluacije:

 • Evaluacija problema u timu
 • Proporcionalni rast broja članova tima
 • Kvaliteta obavljanja zadataka
 • Izrada redovnih polugodišnjih izvještaja rada tima
 • Mogućnost izgradnje Consulting sekora Udruge

 

 1. Naziv projekta:  Life UP III – Cro Buy

Mjesto provedbe: Razvojni centar MZD, Tomašićeva 10, Zagreb

Vrijeme pripreme: rujan 2017.  veljača 2019.

Vrijeme provedbe: svibanj 2019. – svibanj 2020.

Vrijeme evaluacije: kontinuirano tijekom provedbe projekta po fazama

Osoba/e odgovorne za provedbu: voditelj projekta Anđelko Đerek, IT podrška: Vedran Pražen, administrator: Marina Garić, terenski administrator Terezija Klaić

Zaposleni: U planu zaposliti još 4 osobe – za održavanje web platforme Crobuy, za marketing i dizajn, za call centar i brigu o robi (zaprimanje, pakiranje i slanje) i osoba za poboljšanje i administraciju  (osigurati plaće preko donatora)

Povremeno zaposleni: u Call centru studenti preko SC ugovora

Cilj projekta je:

Kvalitetne braniteljske zadruge i obiteljska gospodarstva i razni umjetnici svoje proizvode mogu opušteno, kvalitetno i adekvatno prodati na velikom tržištu Europske Unije. Pokušat ćemo u ugovornoj suradnji sa navedenim pravnim subjektima, na obostrano zadovoljstvo, stvoriti novu Hrvatsku.

Specifični ciljevi projekta za 2019.

 • Edukativni: distribucija knjige “Hrvatski proizvod u hrvatskom domu” u kojoj je detaljno objašnjen operativni pristup projektu Crobuy, animirati javne ustanove lokalne samouprave, ministarstva i javna poduzeća za kupnju knjige kako bi ih distribuirali obiteljskim gospodarstvima i zadrugama (i tako sudjelovali u edukaciji o tržišnim alatima)
 • Obilazak terena – tim koji obilazi potencijalne proizvođače po cijeloj RH koji proizvode autohtone proizvode, one koji rade neprehrambene proizvode kako bi ušli u partnerstvo na platformi Crobuy
 • Snimanje i fotografiranje te obrada snimljenih materijala proizvoda koji se nude na platformi za prodaju
 • Završna faza pripreme platforme web shopa Crobuy
 • Podizanje i početak rada platforme
 • Testiranje rada platforme
 • Početak poslovanja
 • Obavljanje svih pratećih poslova vezanih uz uredno funkcioniranje platforme: osnaživanje odnosa i komunikacija sa proizvođačima, osnaživanje odnosa i komunikacija sa potrošačima, web administracija, dizajnersko dorađivanje izgleda stranice, pakiranje i distribucija proizvoda, osnaživanje odnosa sa novim potencijalnim partnerima i kupcima, podizanje call centra Crobuy, pomocija platforme u EU na skupovima Hrvata izvan Domovine i sličnim događanjima
 • Kvartalna analize poslovanja platforme
 • Analiza potrebe i potražnje ciljane skupine potrošača
 • Podizanje dodatnih sadržaja na crobuy stranici
 • Izrada i provedba marketinškog plana Crobuya

Zadaci:

 • Koordiniranje studenata u call centru i ostalim poslovima
 • Koordinacija s dobavljačima
 • Koordinacija oko logistike isporuke narudžbi kupaca
 • Sudjelovanje u poslovima Internet marketinga
 • Administrativna podrška
 • Pronalaženje financija potrebnih za provedbu projekata
 • Održavanje i ažuriranje web stranice i mobilne aplikacije

Vidljivost rada/mjerljivost:

Vidljivost rada biti će mjerljiva kroz broj partnera, količinom naručenih proizvoda preko platforme Crobuy, statistikom posjeta na web platformi, financijskim dohotkom, te Google oglašavanjem

Način evaluacije:

 • Procjena od strane partnera (OPG –i i Zadruge)
 • Procjena od strane Velikog Vijeća
 • Procjena kroz pregled statistike o ostvarenim rezultatima.

 

Mjesto provedbe: Planina Velebit

Vrijeme pripreme: lipanj 2019.

Vrijeme provedbe: srpanj 2019.  – listopad 2019.

Vrijeme evaluacije:  studeni, prosinac 2019.

Osoba/e odgovorne za provedbu: Veliko vijeće Udruge,  voditelj projekta: Anđelko Đerek, Voditelj kampa: Renato Batur, Vanjski stručni suradnik Žarko Relotić za podizanje kampa,  logistika i koordinacija

Ciljevi projekta: Da mladi upoznaju istinu o Domovinskom ratu kroz aktivnosti samodiscipline, a braniteljima da pomogne u dostojanstvu i terapeutski u druženju sa mladima koji imaju interes za njihovo herojstvo. Sve aktivnosti što će biti provedene u sklopu projekta imaju za cilj podizanje razine kvalitete života branitelja  kako bi se poboljšalo njihovo psihosocijalno stanje sudjelovanjem u zajedničkim aktivnostima rekreacije, edukacije, druženja, interaktivnog učenja o povijesti mjesta koji se posjećuju i dr.

Zaposleni: 1 administrator projekta

Način evaluacije:

 • Evaluacija problema u timu
 • Proporcionalni rast broja članova tima
 • Kvaliteta obavljanja zadataka
 • Izrada redovnih izvještaja voditelja kampa voditelju projekta