Strategija Udruge MZZD 2018.-2020.god.

 • UVOD

 

Udruga Bratovština Marijanski zavjet za Domovinu ima višegodišnje iskustvo u području potpore u radu s mladima i braniteljima – veteranima. Aktivnosti iz tog područja Udruga je počela provoditi kao inicijativa građana 2013. godine, a kao pravna osoba djeluje od 2015. g.

 

 • PREGLED I ANALIZA DOSADAŠNJEG RADA DO 2017.

 

 2015.GODINA

 • Pokrenuto je zavjetno hodočašće „Marijanski zavjet za Domovinu“, koje prolazi svim većim marijanskim svetištima, od istoka do juga Hrvatske. Projekt je inspiriran Putem sv. Jakova (Camino de Santiago) tradicionalnim hodočašćem Sv. Jakovu u svetište Santiago de Compostella, na sjeverozapadu Španjolske
 • Održana osnivačka skupština Udruge

 

 2016.GODINA

 • Organizacija zavjetnog hodočašća kroz cijelu Hrvatsku i dio BiH. Priprema hodočašća (organizacija duhovnika, hrane i smještaja), provedba hodočašća
 • Na hodočasničkom putu u hodu sudjeluje više od 1.500 hodočasnika, koji hodom i molitvom prolaze krajevima cijele Hrvatske i dijelom Bosne i Hercegovine
 • Utvrđene trase glavnog puta i izrađene karte
 • Započeto apliciranje na nacionalne i lokalne natječaje
 • Zaposlena jedna osoba
 • Snimljen dokumentarni film o Marijanskom zavjetu za Domovinu, održane promocije u 10 gradova u Hrvatskoj i BiH (Zagreb, Osijek, Slavonski Brod, Rijeka, Zadar, Split, Posušje, Široki Brijeg, Mostar, Dubrovnik)
 • Uspostavljena suradnja s Uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 • Dobivena podrška od strane raznih ministarstava, nadbiskupa i biskupa u Republici Hrvatskoj
 • Ostvarena suradnja s lokalnim i turističkim zajednicama
 • Uspostavljena suradnja s Ministarstvom branitelja, Ministarstvom zdravstva, te lokalnim zajednicama Grad Vukovar, Grad Zagreb, Grad Slavonski Brod
 • Dobiveno Visoko pokroviteljstvo Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović
 • Prikupljena baza volontera s više od 70 osoba
 • Prikupljena baza donatora
 • Promocijom kroz medije i oglašavanjem postali smo prepoznati u široj hrvatskoj javnosti
 • Napravljena web stranica www.marijanskizavjet.hr
 • Aktivni Facebook profil Marijanski zavjet za Domovinu
 • Održavanje molitve Krunice za Domovinu četvrtkom u 20 h na Kamenitim vratima od 8.12.2016.

 

 2017. GODINA

 

 • Uspostavljene dvije nove priključne hodočasničke rute glavnoj ruti Marijanskog zavjeta za Domovinu (Gunja-Vukovar i Pakrac-Udbina)
 • Odlazak u EU parlament i prezentacija Marijanskog zavjeta za Domovinu
 • Uspostava suradnje i dolazak Ivane Maletić, te održavanje edukacija za pisanje EU projekata
 • Suradnja s Ministarstvom branitelja na EU projektima

 

 • Pisanje niza projekta prema Ministarstvu Branitelja, Gradu Zagrebu, Uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 • Čišćenje prostora u Tomašićevoj 10 – priprema za uređivanje i otvorenje Razvojnog centra
 • Zaposlene dvije osobe u Udruzi

 

 

 • SWOT ANALIZA

 

SNAGA SLABOSTI
– Pokretanje hodočašća kroz Hrvatsku i susjedne   zemlje

– Označavanje hodočasničke rute kao preduvjet za aplikaciju na Europsku kulturnu rutu

– Pisanjem projekata za druge udruge iz nerazvijenih područja Hrvatske doprinosi se ruralnom razvoju

– Promoviranje hrvatskih ljepota i proizvoda kroz udrugu i pružanje nade u razvoj cijele zemlje.

– Velik broj volontera koji svojim radom i ulaganjem pomažu rad udruge.

– Projektna suradnja s većinom ministarstava (branitelja, turizma, poljoprivrede, zdravstva)

– Nedostatak financijskih sredstava za veći kapacitet razvoja projekata

– Financiranje plaća zaposlenika isključivo od projekata i donacija

– Nemogućnost zaposlenja visokih informatičkih stručnjaka zbog slabih financijskih mogućnosti za isplatu odgovarajućih plaća

– Pasivnost raznih državnih institucija i udruga za ideje koje možemo provesti za boljitak društva

– Zbog nedostatka kompetentnog kadra većinu projekata vodi predsjednik Udruge

PRILIKE PRIJETNJE
– Suradnja sa sličnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu

– Otvaranje novih razvojnih centara po cijeloj Hrvatskoj i BiH

– Dugoročna financijska  samoodrživost kroz uspješnost CroBuy projekta

– Uvrštavanje Marijanskog zavjeta za Domovinu na kartu Europskih kulturnih ruta

– Internetskom platformom CroBuy poticati domaće proizvođače na ostanak u njihovim krajevima kroz doprinos očuvanju tradicionalnih zanata i pružanje novih mogućnosti prodaje tih proizvoda kupcima unutar i izvan Hrvatske

– Otvaranje Razvojnih centara MZD-a

– Nedostatak kontinuiranog priljeva financijskih sredstava radi osiguranja plaćanja fiksnih troškova i plaća zaposlenika

– Odlazak visokoobrazovanih stručnjaka u konkurentske firme ili inozemstvo radi viših primanja

– Mogućnost promjene vlasti na lokalnim razinama i nemogućnost nastavka provedbe projekata

 

 • TEMELJNA USMJERENOST UDRUGE

 

 

 • VIZIJA

 

Vraćanje dostojanstva hrvatskog čovjeka, počevši od hrvatskog branitelja, njegovo duhovno i ekonomsko osnaživanje kao temelj zdravog hrvatskog društva.

Uključivanje mladih u stvaranje zajedničkih novih vrijednosti kao zalog bolje budućnosti.

 

 • MISIJA

 

Stvarne vrijednosti i autoritet hrvatskog čovjeka i branitelja prenijeti u današnjem vremenu na mlade.

U zajedničkoj sinergiji kroz razne aktivnosti uz jaku duhovnu podršku napraviti zdravi temelj za bolju budućnost.

 

 • TEMELJNE VRIJEDNOSTI

 

 

 • STRATEŠKI CILJEVI

 

 

 • Vraćanje vrijednosti Domovinskog rata

 

Organiziranje aktivnosti koje doprinose pravom vrednovanju Domovinskog rata, te osobnim svjedočanstvima branitelja prenijeti istinu kao temelj bolje budućnosti.

Promicanje istine o Domovinskom ratu kroz edukacije, izdavaštvo i druge oblike aktivnosti.

 

 • Duhovni sadržaj

 

Zavjetom za Domovinu, u zajedništvu kroz hod i molitvu, pod vodstvom duhovnika biti „CRKVA U POKRETU” te svjedočiti prave vrijednosti gdje god prolazimo. Tijekom cijele godine organizirati različite duhovne sadržaje, kako bismo obogatili život u stvarnosti i svijest o postojanju, te naučili nositi svoje životne križeve.

 • Razvoj vjerskog turizma u RH

 

Tradiciju hodočašćenja u marijanska svetišta obuhvatiti u zajedničko zavjetno hodočašće i obogatiti ponudu vjerskog turizma stvarajući naljepšu razglednicu Hrvatske i takvu sliku poslati u svijet.

 1. Upoznavanje s kulturnom baštinom RH

Uvrštenje rute Marijanskog zavjeta za Domovinu na kartu Europske kulturne rute Vijeća Europe.

 1. Regionalni razvoj

Uspostavom Razvojnih centara na ruti i podizanjem internetske platforme CroBuy, malim OPG-ovima i poduzetnicima omogućiti djelotvorniju prodaju proizvoda, te posljedično doprinijeti ostanku na selu.

 1. Sportsko-rekreativni sadržaj

Biti prepoznati kao zdravstveni projekt u obliku pješačenja. Postati najduža biciklistička ruta u Europi.  

 

 • PROGRAM RADA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020.

 

 • Dobivanje statusa Europske kulturne rute Vijeća Europe

 

U periodu do 2020. godine cilj je je dobiti status Europske kulturne rute Vijeća Europe. Potrebno je stvoriti sve preduvjete za aplikaciju za dobivanje certifikata. Potrebno je uspostaviti međunarodnu suradnju sa susjednim zemljama i uspostaviti međunarodne priključne rute. Europska kulturna ruta je od velike važnosti za cijelu Hrvatsku jer time promoviramo njenu bogatu kulturnu baštinu, a ključnu ulogu u tome ima povijesna i sakralna kulturna baština. Dobivanjem statusa Europske kulturne rute povećat će se broj dolazaka hodočasnika iz cijeloga svijeta kroz cijelu godinu, što će doprinijeti oživljavanju zapostavljenih krajeva Hrvatske.

 1. Vjerski turizam kao neiskorišteni potencijal u Hrvatskoj ugraditi u javne politike.

 

Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja EU koja još uvijek nema razrađenu politiku vjerskog turizma, a turizam je jedan od važnijih nositelja gospodarstva. Ugraditi termin “Vjerski turizam” u nacionalne i lokalne strategije kako bismo i u tom segmentu mogli aplicirati na EU natječaje koji su predviđeni za razvoj europskog vjerskog turizma.

 

 1. Uspostava Crobuy platforme za osnaživanje hrvatske proizvodnje

 

CroBuy – web shop platforma za prezentaciju i prodaju isključivo hrvatskih autohtonih proizvoda i usluga. Cilj je spojiti male OPG-ove s kupcima u Hrvatskoj i inozemstvu. Cilj je kroz jačanje novog prodajnog kanala za male poduzetnike, omogućiti im povećanje prodaje i proizvodnje te prodaju autentičnih hrvatskih proizvoda. Platforma želi pridonijeti tome da se proizvođač može fokusirati isključivo na proizvode i promoviranje kraja Hrvatske iz kojeg dolazi, a kupac na autohtonost, unikatnost i kvalitetu hrvatskog proizvoda.

Sistematizacija Crobuy platforme, shematski prikaz:

 1.  Markacija hodočasničke rute.

 

Hodočasniča ruta bit će obilježena prometim metalnim znakovima, drvenim znakovima za šumska područja te asfaltnim šablonama za pješake dužinom cijele dionice. Također će biti izvršeno postavljanje info panoa s informacijama o lokalnom području i prirodnim znamenitostima toga kraja te izgradnja odmorišta sa solarnim klupama.

 1.  Uspostava Razvojnih centara na ruti

 

Cijelom dužinom hodočasničke rute Marijanskog zavjeta za Domovinu na razmacima od 50 km adaptirat će se postojeće zgrade u derutnom stanju u Razvojne centare MZD. U razvojnim centrima će se prezentirati lokalni OPG-ovi sa svojim proizvodima, te kulturno-povijesna bogatstva toga kraja. Dio Razvojnog centra uključivat će hostel u kojem će hodočasnici moći odsjesti tijekom cijele godine.

Cilj je do 2020. godine oformiti bar jedan Razvojni centar u punom pogonu.

 1. Psihosocijalno osnaživanje i povećanje kvalitete života hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata

 

Projektom psihosocijalnog osnaživanja će se doprinijeti razvoju i širenju mreže izvaninstitucionalnih usluga za unaprjeđenje životnih uvjeta braniteljske populacije provedbom kriznih intervencija pomoću timova za psihosocijalnu podršku. Psihološko savjetovanje uz kamp u kojem će se provoditi program radne terapije. Provodit će se pružanje usluga psihosocijalne pomoći i pružanje usluga u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti. Ishod projekta je prihvaćenost branitelja od strane društva i zajednice te njihov doprinos zajednici temeljem naučenih vještina i znanja potrebnih za pokretanje vlastitog posla. Povećanje razine znanja o vrijednosti Domovinskog rata te pozitivni utjecaj na percepciju dostojanstva branitelja i stradalnika.

 1. Psihosocijalno osnaživanje i povećanje kvalitete života mladih i drugih ranjivih skupina

 

Kroz projekte CroBuy i naše razvojne centre cilj je zaposliti i potaknuti na samozapošljavanje mlade ljude. Time bismo im omogućili bolje životne uvjete i ostvarenje želje za ostankom u Hrvatskoj i mogućnost zalaganja za njezin razvoj. Osim toga, želimo poticati uključivanje i socijalizaciju ranjivih skupina kao što su osobe sa sindromom Down te osobe sa invaliditetom, te njihovo socijalno uključivanje i integraciju u društvo i na tržište rada.

 1.  Apliciranje na EU natječaje u koje se uklapamo svojim djelovanjem

 

Korištenjem Europskih fondova otvaraju se mogućnosti financiranja za razne projekte Udruge kojima se želi poboljšati razvitak hrvatske države i društva. U planu je realiziranje projekata za označavanje hodočasničke rute, razvojnih centara diljem zemlje, suradnja na programima prekogranične suradnje te programi za poboljšanje kvalitete života ranjivih skupina ljudi.

 1. Uspostava međunarodne suradnje sa susjednim zemljama te uspostava međunarodnih priključnih ruta

 

Projektom se želi aktivno uključiti sve zemlje priključnih ruta Marijanskog zavjeta za Domovinu (Slovenija, Mađarska, Italija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) s njihovim marijanskim svetištima u stvaranje Europske kulturne rute kroz ostvarivanje međunarodne suradnje koja obuhvaća najmanje 3 zemlje EU. Međunarodna hodočasnička ruta stvara preduvjete za produljenje perioda dolaska hodočasnika na cijelu godinu, a ne samo tijekom trajanja glavne ljetne dionice.

 

 • ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

 

Udruga je osigurala prostorne i razvila tehničke i ljudske resurse za provedbu dosadašnjih aktivnosti. Najvažniji resurs koji je razvijen dosadašnjim djelovanjem su ljudski potencijali jer baza volontera premašuje 200 članova. Također uključuje preko 50 članova s bogatim iskustvom na poslovnim rukovodećim funkcijama, tim educiran za izradu EU projekata, članove s preko 20 godina iskustva iz područja inovacija, razvoja proizvoda i internet marketinga. Razvijena je široka mreža kontakata s državnim i lokalnim vlastima, turističkim zajednicama, medijima i drugim organizacijama civilnog društva. Udruga je razvila mrežu vjerske potpore od strane RKC. Uz potporu biskupija kroz koje hodočašće prolazi, razvijena je suradnja s lokalnim župnicima i vjerskim zajednicama. Također, na hodu su prisutni mnogi svećenici, koji se priključuju hodočašću kao duhovnici. Osim svećenika tu su mnogi redovnici i redovnice te bogoslovi.