Osijek-Aljmaš

Datum: 8.6.2019.

Dnevna ruta: Osijek-Aljmaš

Duljina: 23,4 km

Aljmaš – Vukovar

Datum: 9.6.2019.

Dnevna ruta: Aljmaš – Vukovar

Duljina: 24,9 km

Vukovar – Vinkovci

Datum: 10.6.2019.

Dnevna ruta: Vukovar-Vinkovci

Duljina: 24 km

Vinkovci – Vođinci

 

Datum: 11.6.2019.

Dnevna ruta: Vinkovci-Vođinci

Duljina: 13,4 km

Vođinci – Đakovo

 

Datum: 12.6.2019.

Dnevna ruta: Vođinci-Đakovo

Duljina: 19.9 km

Đakovo – Svilaj

 

Datum: 13.6.2019.

Dnevna ruta: Đakovo – Svilaj

Duljina: 20 km

Svilaj – Slavonski Brod

 

Datum: 14.6.2019.

Dnevna ruta: Svilaj-Slavonski Brod

Duljina: 25.7 km