Osijek – Aljmaš

Datum: 11.06.2023.

Dnevna ruta: Osijek-Aljmaš

Duljina: 26 km

Aljmaš – Vukovar

Datum: 12.06.2023.

Dnevna ruta: Aljmaš – Vukovar

Duljina: 27 km

Vukovar – Vinkovci

Datum: 13.06.2023.

Dnevna ruta: Vukovar-Vinkovci

Duljina: 21.4 km

Vinkovci – Vođinci

 

Datum: 14.06.2023.

Dnevna ruta: Vinkovci-Vođinci

Duljina: 16 km

Vođinci – Đakovo

 

Datum: 15.06.2023.

Dnevna ruta: Vođinci-Đakovo

Duljina: 19.9 km

Đakovo – Ovčara

 

Datum: 16.06.2023.

Dnevna ruta: Đakovo – Ovčara

Duljina: 25 km

Ovčara – Slavonski Brod

 

Datum: 17.06.2023.

Dnevna ruta: Ovčara-Slavonski Brod

Duljina: 31 km