Duhovnici Bratovštine

Bratovština Marijanski zavjet za Domovinu okuplja veliki broj duhovnika i vjernika čija je zajednička misija vraćanje vrijednosti i dostojanstva hrvatskog čovjeka u današnje vrijeme. Prvenstveno smo zahvalni našim duhovnicima koji na različite načine pridonose radu Bratovštine; hodaju s nama, mole za nas i ugošćuju nas na zavjetu za Domovinu. U radu Bratovštine trenutno sudjeluje preko 50 duhovnika iz redova Dominikanaca, Franjevaca, Isusovaca, Salezijanaca i Misionara krvi Kristove.

pater Ivan Matić

Pater Ivan Matić župnik je župe Srca Isusova u Zagrebu te duhovnik Bratovštine Marijanski zavjet za Domovinu. Bio je ravnatelj Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku i odgojitelj u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu. Uz obaveze u župi, pater redovito prati i sudjeluje u  aktivnostima Bratovštine te drži duhovne note.

pater Ivan Mandurić

Pater Ivan Ike Mandurić, rođen je u Posušju, diplomirao je arhitekturu i do svoje 37. godine radio je u struci. Na svećenički poziv odlučio se nakon ispovijedi kod pokojnog međugorskog fratra Slavka Barbarića, a za svećenika se zaredio u 47 godini. Bio je hrvatski branitelj i suosnivač je Bratovštine Marijanski zavjet za Domovinu. Trenutno je superior u Osijeku i počasni član Bratovštine.

don Damir Stojić

Don Damir Stojić rođen je u Kanadi gdje je završio osnovnu i srednju salezijansku školu. Godine 2002. u Zagrebu završava teologiju na Katoličko bogoslovnom fakultetu, a iste godine zaređen je za svećenika. U Washingtonu je vodio hrvatsku katoličku misiju sv. Blaža, u Zagreb se vraća 2007. I od tada obnaša službu studentskog kapelana te pastoralno djeluje u crkvi Svete Mati Slobode. Član je povjerenstva za pastoral mladih Hrvatske biskupske konfertencije i Hrvatske salezijanske provincije. Hodočasnik je Marijanskog zavjeta i jedan od voditelja Prve domovinske duhovne obnove.

fra Ante Vučković

Fra Ante Vučković rođen je 1958. Godine u Sinju gdje završava osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Godine 1984. Diplomirao je na filozofsko-teološkom studiju u Makarskoj i Zagrebu. Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 1983. U Sinju. Na Papinskom učilištu Antonianum u Rimu magistrirao je i doktorirao. Trenutno je dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu i član uredništva Crkva u svijetu i Nova pristnost. Jedan je od voditelja Prve domovinske duhovne obnove.

pater Stjepan Ivan Horvat

Pater Stjepan Ivan Horvat misionar je Krvi Kristove i jedan od duhovnika na Zavjetnom Hodočašću Marijanski zavjet. Poznat je po svojoj aktivnosti na društvenim mrežama koje  koristi  za evangelizaciju mladih ljudi.

pater Tomislav Rukavina

Pater Tomislav Rukavina bio je duhovnik SKAC-a. Držao je duhovne vježbe, sudjelovao je na Modravama i vodio kamp na Kumpresu. Marijanskom zavjetu pridružio se kao duhovnik i hodočasnik. Pater je sam opisao razlog dolaska u Marijanski: Marijanski zavjet za Domovinu je prvenstveno napravljen radi čovjeka i u službi je čovjeka. Ideja Marijanskog postoji, no ona služi čovjeku a ne obrnuto. Svaki čovjek koji dođe donosi svoju ljudskost, svoje čovještvo i time obogaćuje Marijanski.

don Danijel Vidović

Don Danijel Vidović rođen je 1985. u Gornjoj Lovnici – Zavidovići (BiH). Sin je pokojnog branitelja Stipe i majke Zorke. Nakon osnovne škole upoznao je salezijance i upisao Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju , nakon toga stupio je u međunarodni novicijat u Pinerolu (Italija), a zatim upisao dvogodišnji studij filozofije u Rimu. Godine 2012. Primio je službu đakonata, a 2013. Zaređen je za svećenika. Od rujna 2017. obnaša službu Povjerenika za pastoral mladih, Hrvatske salezijanske provincije i član je povjerenstva za pastoral mladih Hrvatske biskupske konferencije. Od lipnja 2018. Godine obnaša službu upravitelja župe Duha Svetoga – Jarun.

vlč. Marko Šarić

Vlč. Marko Šarić rođen je 1988. u Rijeci. Za svećenika je zaređen 9.5.2015. te je vršio sljedeće službe: tajnik riječkog nadbiskupa, upravitelj župa Kukuljanovo i Škrljevo, povjerenik za mlade Riječke nadbiskupije te sada upravitelj župa Hreljin i Zlobin. Već u župi Kukuljanovo susreo se s MZZD gdje su dolazili hodočasnici na putu prema Trsatu, a sada kada je u Hreljinu, hodočasnici već tradicionalno prenoće u župnom stanu i sudjeluju na sv. Misi.

pater Stjepan Bešlić

Pater Stjepan Bešlić redovnik je Isusovac od 1994. godine, a zaređen je 2004. godine. Kao svećenik, tri godine je bio kapelan u Splitu. Nakon toga odlazi na postdiplomski studij u Rimu. Nakon studija služi u Opatiji nakon čega slijedi treća probacija u Dublinu te trenutna na Fratrovcu u Zagrebu.

pater Hrvoje Mravak

Pater Hrvoje Mravak rodio se u Zagrebu 31. kolovoza 1979. godine, pohađao je studij filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove na Jordanovcu. U isusovački novicijat na Manušu ulazi 2008. Godine. Nakon dvogodišnje kušnje polaže prve jednostavne zavjete u Splitu, 14. rujna 2010. godine. Svoju redovničku formaciju nastavlja u Rimu u međunarodnom kolegiju Il Gesù pohađajući studij teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana. U Rimu je 22. travnja 2014. zaređen za đakona. Godine 2015. u zagrebačkoj katedrali za svećenika je zaređen p. Hrvoje Mravak, član Hrvatske pokrajine Družbe Isusove.

pater Mislav Skelin

Pater Mislav Skelin bio je profesor vjeronauka u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji u Osijeku. Godine 2015. odlazi u Rim na specijalistički studij. Pater je i sam hodočasnik te jedan od mnogih dušebrižnika hodočasnika Marijanskog zavjeta. Sudjelovao je na hodočašću proteklih godina, a kao najljepše uspomene i poticaj istaknuo je napornost puta uz mnoge ljepote poput divnih ljudi, uzdizanja duše Bogu i okruženosti blagodatima prirode.