Lobor – Marija Bistrica

Datum: 03.07.2021.

Dnevna ruta: Lobor-Marija Bistrica

Duljina: 25.1 km

Marija Bistrica – Sljeme

Datum: 04.07.2021.

Dnevna ruta: Marija Bistrica-Sljeme

Duljina: 22 km

Sljeme – Zagreb

Datum: 05.07.2021.

Dnevna ruta: Sljeme-Zagreb

Duljina: 25.6 km

Zagreb – Jastrebarsko

Datum: 06.07.2021.

Dnevna ruta: Zagreb-Jastrebarsko

Duljina: 32.2 km

Jastrebarsko – Krašić

Datum: 07.07.2021.

Dnevna ruta: Jastrebarsko-Krašić

Duljina: 19.9 km

Krašić – Karlovac

Datum: 08.07.2021.

Dnevna ruta: Krašić-Karlovac

Duljina: 21.1 km

Karlovac – Generalski Stol

Datum: 09.07.2021.

Dnevna ruta: Karlovac-Generalski Stol

Duljina: 25.5 km