Lobor – Marija Bistrica

Datum: 29.6.2019.

Dnevna ruta: Lobor-Marija Bistrica

Duljina: 25.1 km

Marija Bistrica – Sljeme

Datum: 30.6.2019.

Dnevna ruta: Marija Bistrica-Sljeme

Duljina: 22 km

Sljeme – Zagreb

Datum: 1.7.2019.

Dnevna ruta: Sljeme-Zagreb

Duljina: 25.6 km

Zagreb – Jastrebarsko

Datum: 2.7.2019.

Dnevna ruta: Zagreb-Jastrebarsko

Duljina: 32.3 km

Jastrebarsko – Krašić

Datum: 3.7.2019.

Dnevna ruta: Jastrebarsko-Krašić

Duljina: 19.9 km

Krašić – Karlovac

Datum: 4.7.2019.

Dnevna ruta: Krašić-Karlovac

Duljina: 21.1 km

Karlovac – Generalski Stol

Datum: 5.7.2019.

Dnevna ruta: Karlovac-Generalski Stol

Duljina: 25.5 km